WARUNKI OGÓLNE

 

1. REJESTRACJA
Aby zapisać się na kurs, należy przesłać wypełniony formularz w całości. Status studenta zostanie uznany przez szkołę lub oficjalnego upoważnionego zastępcę. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji pocztą lub e-mailem, należy dokonać natychmiastowej wpłaty na nasze konto bankowe, która zostanie odjęta od pozostałej części całkowitej faktury. Po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe będzie obowiązywać umowa rezerwacji. Pozostałą kwotę faktury należy wpłacić na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

2. PŁATNOŚCI
Opłaty podane na fakturze w momencie rejestracji są ważne. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty bankowe związane z płatnością za kurs. Rezerwacja zostanie dokonana po otrzymaniu depozytu w wysokości 200,00 €. Depozyt zostanie odliczony od całkowitej kwoty faktury. Jeśli depozyt nie zostanie wpłacony w terminie, uczestnik nie będzie mógł ubiegać się o rezerwację.
W przypadku rezerwacji na okres do 12 tygodni, całkowita cena faktury musi zostać zapłacona na cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu na nasze konto bankowe. W przypadku rezerwacji na okres dłuższy niż 12 tygodni, minimalna kwota 12-tygodniowej ceny musi zostać zapłacona przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą część płatności można uiścić w ratach za każdy poziom kursu. Każda rata musi zostać zapłacona co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem nowego poziomu kursu.

3. ANULOWANIE / ZWROTY
W przypadku anulowania kursu, anulowanie musi być dokonane na piśmie pocztą, faksem lub e-mailem. W przypadku rezygnacji 4 tygodnie przed rozpoczęciu kursu zostanie zwrócona pełna kwota z wyjątkiem opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 €. (W przypadku anulowania zakwaterowania, patrz punkt 4) Jeśli anulowanie nastąpi w ciągu trzech tygodni przed rozpoczęciem kursu, depozyt nie zostanie zwrócony. Jeśli anulowanie nastąpi po rozpoczęciu kursu, pełna kwota nie zostanie zwrócona. Ponadto, nawet jeśli kurs nie jest regularnie odwiedzany, musi zostać opłacony w całości. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie swoich usług z powodu siły wyższej. W przypadku, gdy student musi przerwać swój pobyt, nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy.

4. ZAKWATEROWANIE
Szkoły zapewnią, w razie potrzeby, nadzorowane i sprawdzone zakwaterowanie (rodziny goszczące, wspólne mieszkania, hotele). Zakwaterowanie będzie dostępne od godziny 16:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu do godziny 12:00 dnia następującego po zakończeniu kursu. W przypadku, gdy uczestnik nie przybędzie w uzgodnionym dniu do miejsca zakwaterowania, musi niezwłocznie poinformować o tym szkołę lub rodzinę goszczącą. Zakwaterowanie nie jest gwarantowane na pierwszą noc, jeśli przyjazd nastąpi po godzinie 21:00. W przypadku rodzin goszczących, wspólnych apartamentów i hoteli obowiązują ich ogólne warunki, tj. ich wewnętrzne zasady i przepisy. Szkoła zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestnika dodatkową opłatą w przypadku nadużycia kosztów utrzymania (sprzątanie, elektryczność i awarie). Zakończenie zakwaterowania jest możliwe do czterech tygodni przed datą wyprowadzki bez dodatkowych kosztów. Po tym terminie zostanie naliczona opłata za anulowanie rezerwacji w zależności od ceny kursu i lokalizacji zakwaterowania. Opłaty za anulowanie zakwaterowania zostaną udokumentowane w potwierdzeniu rezerwacji i mogą zostać dodatkowo naliczone za kurs.

5. WIZA
(-)

6. UBEZPIECZENIE
Uczestnik nie jest ubezpieczony przez szkołę, jednak może dochodzić odpowiedzialności w razie wypadku lub kradzieży podczas zajęć szkolnych. Zapytaj w swoim kraju o przepisy dotyczące prywatnego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie medyczne: O ile pochodzisz z kraju europejskiego, będziesz ubezpieczony przez ubezpieczenie społeczne za pośrednictwem dokumentu E-111. Dzięki temu dokumentowi otrzymasz bezpłatną pomoc medyczną w razie potrzeby, z wyjątkiem dentystów. Jeśli nie pochodzisz z kraju europejskiego, musisz zabrać ze sobą kartę ubezpieczeniową z własnego kraju.

7. INNE WARUNKI
W dni świąteczne uznane przez prawo zajęcia nie będą się odbywać.
Jeśli liczba uczniów na kursie jest mniejsza niż 3, szkoła ma prawo zmniejszyć liczbę godzin lekcyjnych.
Szkoła ma prawo wydalić uczniów, których zachowanie przeszkadza lub zakłóca normalne funkcjonowanie klasy.

8. JURYSDYKCJA
Nasze umowy podlegają prawu niemieckiemu. Miejscem jurysdykcji jest Berlin.
Español.pro jest oddziałem LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt). LEMP Berlin Training UG (haftungsbeschränkt) jest dostawcą usług językowych (biuro podróży i szkoła językowa) w Berlinie i jest do Twojej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań, życzeń lub problemów dotyczących Twojego pobytu i kursu językowego przed i na początku podróży. Po Twoim przyjeździe szkoła, w której się zarejestrowałeś, będzie odpowiedzialna za organizację Twojego pobytu i kursu językowego.

ważne od 01.01.2024